Dự án cải thiện Môi trường nước TPHCM - Giai đoạn 2 - Gói thầu G

| DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TPHCM - GIAI ĐOẠN 2 - GÓI THẦU G "XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG BAO THU GOM NƯỚC THẢI”

Chủ đầu tưBAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (UCCI) 

Nhà thầu: Liên danh Yashuda - Kolon.

Hạng mục chính: Xây dựng 33.768m cống bao thu gom nước thải, trong đó:

  • Xây dựng 3.715m (D500–D1800) cống bao phía Tây bờ trái kênh Tàu Hũ–Bến Nghé.
  • Xây dựng 18.800m (D300 – D1.200) cống bao khu vực cù lao giữa kênh Tàu Hũ – Bến Nghé và kênh Đôi – Tẻ (gồm các tiểu khu vực Khánh Hội/Q.4, Bình Đông/Q.8, Tùng thiện Vương/Q.8, Hưng Phú/Q.8)
  • Xây dựng 6.100m (D300 – D1.500) cống bao khu vực phía Nam Kênh Tẻ (Q.8).
  • Xây dựng 8.825m (D300 – D600) cống bao nhánh khu vực Nam Kênh Tẻ (Q.8).
  • Xây dựng 84 giếng tách dòng và 11 cửa xả.

Tình hình thực hiện: Hiện trong giai đoạn chuẩn bị thi công, dự kiến khởi công vào tháng 02/2016.

Thời gian thi công: 2016 – 2019.