Dự án đường cao tốc

| DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC

Dự án xây dựng đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây

(Gói thầu 1A, 1B, 2, 3, 5A, 7, 8, 9)

Dự án xây dựng đường cao tốc Long Thành - Bến Lức

(Gói thầu J1, J2, J3, A3)

Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(Gói thầu số 2 và 3A)

Dự án xây dựng  đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi