Dự án Phát triển cơ sở Hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

| Dự án Phát triển cơ sở Hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án Phát triển cơ sở Hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long - Mekong Delta Transport Infrastructure Development Project - MDTIDP (Dự án WB5) được triển khai trên toàn bộ 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án đi qua 14 tỉnh, Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang.

Thời gian xây dựng: Khởi công năm 2008, kết thúc năm 2015.

Tổng mức đầu tư và Tổng dự toán xây dựng công trình:

Tổng mức đầu tư Dự án: 312,02 triệu USD.

Trong đó:

-   Vốn ưu đãi của IDA/WB: 207,66 triệu USD.

-   Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc: 25,00 triệu USD.

-   Vốn đối ứng của Chính phủ VN: 79,36 triệu USD.

 

Danh sách các gói thầu

NW1

NW7.1a

NW7.2b

NW8

NW9

NW10

NW13

NW14

NW15

NW17

NW18

NW19

 

 

Thông tin hợp phần B:  Nâng cấp hai hành lang đường thuỷ quốc gia.

Hợp phần B gồm nâng cấp hành lang đường thủy số 2 (xuyên Đồng bằng sông Cửu Long) và hành lang số 3 (ven biển phía nam) do Ban Quản lý các Dự án đường thủy nội địa phía Nam thực hiện, bao gồm đầu tư cho các tuyến hành lang đường thủy chính để nâng cấp đường theo tiêu chuẩn kênh cấp III và tăng thêm khả năng kết nối của mạng lưới kênh gồm hai hành lang chính:

+   Hành lang số 2 phía bắc xuyên Đồng bằng sông Cửu Long: qua các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang sẽ nạo vét trên các đoạn Chợ Đệm - Thủ Thừa - Rạch Chanh - Cái Dầu - Vàm Rầy (253 km).

+   Hành lang số 3 duyên hải phía Nam: qua các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu sẽ nạo vét trên các đoạn Rạch Lá - kênh Chợ Gạo (48 km) và Đai Ngãi - Bạc Liêu - Gia Rai (103 km).

 

Quy mô công trình:

Nâng cấp hành lang đường thủy số 2 (xuyên Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên) và hành lang số 3 (ven biển phía nam) tiêu chuẩn kênh cấp III và tăng thêm khả năng kết nối của mạng lưới kênh gồm hai hành lang chính:

+   Hành lang số 2 phía bắc xuyên Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên: qua các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang sẽ nạo vét trên các đoạn Chợ Đệm - Thủ Thừa - Rạch Chanh - Cái Dầu - Vàm Rầy (253 km).

+   Hành lang số 3 duyên hải phía Nam: qua các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu sẽ nạo vét trên các đoạn Rạch Lá - kênh Chợ Gạo (48 km) và Đại Ngãi - Bạc Liêu - Gia Rai (103 km).