Xây dựng đường cao tốc Tp.Hcm – Long Thành – Dầu Giây – Gói 1B

| DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU 1B

Thông tin gói thầu: 

Gói thầu 1B là một trong năm 6 gói thầu xây dựng (Gói 1A, 1B, 2, 3, 5, 6) của toàn tuyến Dự án với tổng chiều dài 3,5 km. Điểm bắt đầu từ Km 7+500m (tiếp giáp với gói 1A), điểm kết thúc là Km 11+000 m (nối với gói thầu số 2) của dự án đường cao tốc thành phố HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Dự án gói 1B đi qua địa phận 3 phường Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước thuộc quận 9 Tp HCM

Ban quản lý và nhà thầu xây dựng:

Liên danh CIENCO 6 – CIENCO 8, Ban quản lý điều hành Dự án gói thầu 1B chịu trách nhiệm thi công xây dựng.

Các hạng mục xây dựng gồm:

  • Phần cầu cạn Từ Km 7+500m đến Km 10+100m
  • Phần cầu Sông Tắc Từ Km 10+100m đến 10+753m
  • Phần đường bắt đầu từ Km 10+753 m đến Km 11+000 (kết thúc ngay trước trạm thu phí của dự án).

Thời gian thực hiện dự kiến:

32 tháng từ 3/2010 đến 11/2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.

Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án