DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU S

| DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU SỐ 2

Thông tin gói thầu: 

Gói thầu số 2 là một trong năm 6 gói thầu xây dựng (Gói 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6) của toàn tuyến Dự án với tổng chiều dài 3,1 km. Điểm bắt đầu từ Km 11+000m (tiếp giáp với gói 1B), điểm kết thúc là Km 14+100 m (nối với gói thầu số 3) của dự án đường cao tốc thành phố HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Nhà thầu xây dựng:

Liên danh CIENCO 6 – CIENCO 8 chịu trách nhiệm thi công xây dựng.

Các hạng mục xây dựng gồm:

+     Phần đường cao tốc 3,1km.

+     Cầu Long Thành ở đoạn từ Km 11+414,9 to Km 13+761,1.

+     Phần đường đắp kết thúc ngay trước trạm thu phí khoảng 0,75 km

Hình ảnh thi công gói thầu

Hoạt động quan trắc môi trường:

  • Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.

  • Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án