DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU S

| DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU SỐ 3

Thông tin gói thầu: 

Gói thầu số 3 là một trong năm 6 gói thầu xây dựng (Gói 1A, 1B, 2, 3, 5, 6) của toàn tuyến Dự án với tổng chiều dài 9,8 km. Điểm bắt đầu từ Km 14+100m (tiếp giáp với gói 2), điểm kết thúc là Km 23+900 m (nối với gói thầu số 5) của dự án đường cao tốc thành phố HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Nhà thầu xây dựng:

Posco Engineering & Construction Co., Ltd chịu trách nhiệm thi công xây dựng.

Các hạng mục xây dựng gồm:

  • Đường cao tốc từ Km 14+100 đến Km 23+900
  • Hệ thống thoát nước
  • Xây 5 cầu: Ruột Ngựa, Nước Trong, Ngọn Cùng, Hàng Điều, Đồng Môn
  • Cầu vượt qua tỉnh lộ 25 (IPR25), nút giao với quốc lộ 51 (NH51).

Thời gian thực hiện dự kiến: 36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.

Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án