DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU S

| DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU SỐ 7

Thông tin gói thầu: 

Tổng chiều dài của Gói thầu số 7 là 2,0 km, bắt đầu từ Km0+000 và kết thúc tại Km2+000.

Điểm bắt đầu của Gói thầu 7 (Km0+000) sẽ được kết nối với Đại lộ Đông Tây hiện tại và điểm kết thúc (Km2+000) sẽ được kết nối với điểm bắt đầu của Gói thầu 8.

Nhà thầu xây dựng:

Liên danh Vinawaco – Phương Thành Tranconsin​

 

 

 

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.

Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án