DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU S

| DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU SỐ 8

Thông tin gói thầu: 

Gói thầu số 8 là một trong 10 gói thầu xây dựng (Gói 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9) của toàn tuyến Dự án với tổng chiều dài 55km. Gói thầu số 8 có điểm bắt đầu từ Km 2+000m (tiếp giáp với gói 7) tại Quận 2, điểm kết thúc là Km 4+000 m (nối với gói thầu số 1A) thuộc Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh của dự án đường cao tốc thành phố HCM – Long Thành – Dầu Giây.  

Nhà thầu xây dựng:

Liên danh Trường Sơn và Vạn Cườngchịu trách nhiệm thi công xây dựng.

Thời gian thực hiện dự kiến: 24 tháng   

 

 

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.

Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án