DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU S

| DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU SỐ 9

Thông tin gói thầu: 

Gói thầu số 9 là một trong 3 gói thầu xây dựng (Gói 7, 8, 9) đoạn giữa Km0+000 và Km4+000 cộng với nút giao Vành đai 2

Nhà thầu xây dựng:

Công ty TNHH Một Thành Viên – Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4​ chịu trách nhiệm thi công xây dựng.

Hạng mục thi công:

Gói thầu 9 bao gồm công tác thi công Nút giao Vành đai 2, bao gồm 8 đường nhánh như sau:

+ Đường nhánh A1: dài 1240m

+ Đường nhánh A2: dài 1869m

+ Đường nhánh B1: dài 2811m

+ Đường nhánh B2: dài 1161m

+ Đường nhánh C1: dài 1352m

+ Đường nhánh C2: dài 1531m

+ Đường nhánh D1: dài 1044m

+ Đường nhánh D2: dài 1238m

Thời gian thi công: 24 tháng

 

 

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.

Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án