Giói thầu NW9

| Gói thầu NW9: Nạo vét và câng cấp hành lang đường thủy số 2 đạt chuẩn kênh cấp 3 (từ Km 37+000 – Km 50+700)​

Vị trí gói thầu:

- Điểm đầu: Km 37+000 tiếp giáp cầu Bến Lức thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An- Điểm cuối: Km 113+500 tại Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp.

- Điểm cuối:  Km 50+700 tiếp giáp Âu tàu Rạch Chanh, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Nhà thầu thi công:

Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Anh

Quy mô:

Phạm vi chiều dài phải giải phóng mặt bằng phục vụ nạo vét từ Km 40+700 đến Km 46+800 dọc theo bờ phải (bờ bắc).

Quy mô chiều dài bờ sông xây dựng kè: Tổng chiều dài toàn tuyến kè là 1,37 km (Bao gồm cả chiều dài các đoạn kè khóa vào các con rạch).

Xây dựng hoàn trả cầu đường dân sinh bên bờ phải (bờ Bắc) từ Km 42+400 đến Km 43+300. Tổng chiều dài đường dân sinh phải hoàn trả là 594,54m.