Gói thầu J1: Cầu Bình Khánh (Km21+739.5 – Km24+503)

        | Gói thầu J1: Cầu Bình Khánh (Km21+739.5 – Km24+503)

Thông tin gói thầu

Vị trí gói thầu J1: huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Chiều dài hơn 2,763 km, gồm 2 cầu tiếp cận và 1 cầu dây văng.

Thời gian thi công: 47 tháng.

Nhà thầu thi công:

Liên danh Shimizu – Vinaconex E&C.

Nhà thầu phụ quan trắc môi trường:

Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng.