Gói thầu J3: Cầu Phước Khánh (Km29+264 – Km32+450)

| Gói thầu J3: Cầu Phước Khánh (Km29+264 – Km32+450)

Thông tin gói thầu:

Vị trí gói thầu: huyện Cần Giờ của TP. Hồ Chí Minh và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Na

Chiều dài: 3,186km gồm cầu Phước Khánh và cầu cạn.

Thời gian thi công: 42 tháng.

Nhà thầu thi công gói thầu:

Lliên danh Sumitomo Mitsui và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 –CTCP (Cienco4)

Nhà thầu phụ quan trắc môi trường:

Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng