Gói thầu NW1

| Gói thầu NW1: Nạo vét và câng cấp hành lang đường thủy số 2 đạt chuẩn kênh cấp 3 (từ Km80+000 – Km113+500)

Vị trí gói thầu:

- Điểm đầu:  Km 80+000 tại xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điểm cuối: Km 113+500 tại Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu thi công:

Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Minh.

Quy mô:

Nạo vét:

  • Chiều dài nạo vét: 33,5 km
  • Chiều rộng đáy kênh: 26 m
  • Khối lượng nạo vét: 1.616.252 m3
  • Diện tích bãi đổ thải: 212 ha.