Gói thầu NW10

| Gói thầu NW10: Nạo vét và câng cấp hành lang đường thủy số 2 đạt chuẩn kênh cấp 3 (từ Km 51+800 – Km 80+000)

Vị trí gói thầu:

Điểm đầu: Km 51+800 tiếp giáp Âu tàu Rạch Chanh, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điểm cuối: Km 80+000 tại xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Nhà thầu thi công:

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Minh – Công ty TNHH Minh Hằng

Quy mô:

- Chiều dài nạo vét: 28,2 km

- Chiều rộng đáy kênh: 26 m

- Khối lượng nạo vét: 1.287.340 m3

- Diện tích bãi đổ thải: 146 ha.