Gói thầu NW19

| Gói thầu NW19: Xây dựng cầu Nguyễn Văn Tiếp

Vị trí gói thầu:

Cầu bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp, nối xã Ba Sao và xã Phương Trà, thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu thi công:

Liên danh công ty cổ phần cầu 12 – Cienco1 và công ty CPXD công trình Trường Lộc