| Gói thầu NW8: Nạo vét và câng cấp hành lang đường thủy số 2 đạt chuẩn kênh cấp 3 (từ Km0+000 – Km37+000)​

Vị trí gói thầu:

- Điểm đầu:  Km 80+000 tại xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điểm cuối: Km 113+500 tại Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu thi công:

Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Minh.

Quy mô:

- Chiều dài nạo vét: 33,5 km

- Chiều rộng đáy kênh: 26 m      

- Khối lượng nạo vét: 1.616.252 m3

- Diện tích bãi đổ thải: 212 ha.