Gói thầu số 1B: xây dựng đoạn ngầm từ Km 0+615 - Km2+360

| DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM ĐOẠN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN (TUYẾN SỐ 1)

GÓI THẦU SỐ 1B: XÂY DỰNG (ĐOẠN NGẦM TỪ KM 0+615 ĐẾN KM 2+360)

Thông tin dự án:

Phạm vi gói thầu:

Dự án xây dựng đường sắt đô thị (Gói thầu số 1b) bao gồm các trạm và đường hầm chạy từ 0+615 km đến 2+360 km (từ Nhà ga Nhà hát Thành phố đến ranh giới đoạn ngầm/đoạn trên cao ở phía đông của Nhà ga Ba Son).

Nhà thầu chính:

Gói thầu số 1b được thực hiện bởi Liên danh Shimizu – Maeda (Nhật Bản), viết tắt là SMJO.

Nhà thầu phụ quan trắc môi trường:

Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, khí thải, tiếng ồn và độ rung.

Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước thải trong khu vực dự án.