Dự án đường sắt đô thị: Tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên - Gói thầu số 2: Đoạn trên cao và Depot

| DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 TP. HỒ CHÍ MINH TUYẾN BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN

GÓI THẦU SỐ 2: XÂY DỰNG ĐOẠN TRÊN CAO VÀ DEPOT

Thông tin gói thầu: 

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) gói thầu số 2 bao gồm 17,2 km trên cao với điểm đầu là phía Bắc của khu vực Ba Son (Km 2+360) và điểm cuối là Depot Long Bình (Km 19+532).

Depot được đặt tại phường Long Bình, Quận 9. Đây là trung tâm sữa chữa, bảo trì các tàu điện phục vụ cho tuyến Metro số 1, với tổng diện tích trên 200.000 m2

Nhà thầu chính:

Gói thầu 2 được thực hiện bởi Liên danh Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng dân dụng số 6 (CIENCO 6), viết tắt là SCC.

Nhà thầu phụ quan trắc môi trường:

Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.

Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án