Thiết bị tại phòng thí nghiệm

| THIẾT BỊ TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

1. Cân điện tử:

Model: BL 1200H​.

Hãng sản xuất: Shimadzu.

Xuất xứ: Nhật Bản

 

2. Tủ ấm BOD:

Model: L15-2.

Hãng sản xuất: Shellab

Xuất xứ: USA

 

3. Tù hút hóa chất:

Model: BS-1220.

Hãng sản xuất: Trần Vũ Corp

Xuất xứ: Việt Nam

 

4. Tủ đựng hóa chất:

Model: XS-05.

Hãng sản xuất: Trần Vũ Corp

Xuất xứ: Việt Nam

 

5. Tủ chứa mẫu:

Model: LC-633.

Hãng sản xuất: Alaska

Xuất xứ: Việt Nam

 

6. Tủ sấy:

Model: UNB-400.

Hãng sản xuất: Memmert

Xuất xứ: Đức

 

7. Máy nung COD:

Model: HI 839800-02

Hãng sản xuất: Hanna

Xuất xứ: Romania

 

8. Máy đo pH/MV/0C để bàn:

Model: PH 211

Hãng sản xuất: Hanna

Xuất xứ: Italy

 

9. Máy AAS:

Model: AA-6300

Hãng sản xuất: Shimadzu

Xuất xứ: Nhật Bản

 

10. Bể điều nhiệt:

Model: WNB7 Lo

Hãng sản xuất: Memmert

Xuất xứ: Đức

 

11. Máy nước cất 2 lần:

Model: A4000D

Hãng sản xuất: Bibby Scientific

Xuất xứ: Anh

 

12. Dụng cụ đo nhiệt độ và độ ẩm không khí:

Model: TH600

Hãng sản xuất: Mengte

Xuất xứ: Trung Quốc

 

13. Cân phân tích:

Model: AUX 220

Hãng sản xuất: Shimadzu

Xuất xứ: Nhật Bản

 

14. Cân phân tích 5 số:

Model: GH 202

Hãng sản xuất: AND

Xuất xứ: Nhật Bản

 

15. Tủ ấm:

Model: IMB 400

Hãng sản xuất: Memmert

Xuất xứ: Đức

 

16. Tủ chứa mẫu:

Model: LC 633

Hãng sản xuất: Alaska

Xuất xứ: Việt Nam