Thiết bị quan trắc hiện trường

| THIẾT BỊ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

PTN được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc thử nghiệm:

  • Thiết bị tại phòng được đặt ở vị trí thuận lợi cho việc đo đạc, thử nghiệm. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các số liệu đo đạc trên thiết bị để bảo đảm tính chính xác.
  • Phụ trách kỹ thuật có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc sử dụng, tình trạng thiết bị, vệ sinh và bão dưỡng thiết bị. Thiết bị được bảo trì theo kế hoạch hằng năm.
  • Nhằm đảm bảo tất cả các thiết bị sử dụng cho công việc thử nghiệm có ảnh hưởng đến độ chính xác kết quả thử nghiệm đều được hiệu chuẩn hoặc kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.
  • Hiệu chuẩn bên ngoài: Liên hệ cơ quan hiệu chuẩn để thực hiện việc hiệu chuẩn.  Nếu đạt yêu cầu, thiết bị được cấp giấy chứng nhận và dán tem.
  • Hiệu chuẩn nội bộ: PTKT thực hiện việc hiệu chuẩn theo hướng dẫn sử dụng thiết bị.  Ghi lại kết quả hiệu chuẩn trong phiếu hiệu chuẩn nội bộ.

THIẾT BỊ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

 

1. Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng:

Model: EM9000

Hãng sản xuất: Luxtron.

Xuất xứ: Đài loan

 

2. Máy đo ồn hiển thị số:

Model: NL21

Hãng sản xuất: Rion.

Xuất xứ: Nhật Bản

 

 

Máy đo ồn hiển thị số:

Model: HD2010UC

Hãng sản xuất: Delta Ohm

Xuất xứ: Italy

 

 

Máy đo ồn hiển thị số:

Model: NL42

Hãng sản xuất: Rion

Xuất xứ: Nhật Bản

 

 

3. Thiết bị lấy mẫu khí:

Model: N224-PCXR4, N224-PCXR8

Hãng sản xuất: Radeco

Xuất xứ: USA

 

5. Thiết bị đo độ rung:

Model: VM83, PV94

Hãng sản xuất: RION

Xuất xứ: Nhật Bản

 

6. Máy đo pH:

Model: HI2211

Hãng sản xuất: Hanna

Xuất xứ: Romania

 

Máy đo pH:

Model: HD 2305.0

Hãng sản xuất: Delta Ohm

Xuất xứ: Italy

 

7. Máy đo nhiệt độ:

Model: ETI-UK

Hãng sản xuất: Thermamite

Xuất xứ: Anh

 

 

8. Máy đo đa năng (TSS, nồng độ muối, độ dẫn)

Model: HD 2106.1

Hãng sản xuất: Delta Ohm

Xuất xứ: Italy

 

9. Máy đo độ đục

Model: HI 93703

Hãng sản xuất: Hanna

Xuất xứ: Romania

 

10. Máy đo nồng độ Oxy hòa tan

Model: HI 9147

Hãng sản xuất: Hanna

Xuất xứ: Romania

 

Máy đo nồng độ Oxy hòa tan

Model: AD 630

Hãng sản xuất: Adwa

Xuất xứ: Hungary

 

Máy đo nồng độ Oxy hòa tan

Model: HD 3409.2

Hãng sản xuất: Delta Ohm

Xuất xứ: Italy

 

11. Máy đo tổng chất rắn hòa tan, điện dẫn

Model: AD 330

Hãng sản xuất: Adwa

Xuất xứ: Hungary

 

 

12. Thiết bị đo khí thải

Model: 350 V1.10

Hãng sản xuất: Testo AG

Xuất xứ: Đức