Xây dựng đường cao tốc Tp.Hcm – Long Thành – Dầu Giây – Gói 1A

| DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU 1A

Thông tin gói thầu: 

Gói thầu 1A là một trong năm 6 gói thầu xây dựng (Gói 1A, 1B, 2, 3, 5, 6) của toàn tuyến Dự án với tổng chiều dài 3,5 km (từ Km 4+000 đến Km 7+500).

Dự án gói 1A đi qua địa phận 3 phường Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước thuộc quận 9 Tp HCM

Nhà thầu xây dựng:

Tổng Công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) chịu trách nhiệm thi công xây dựng.

 

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

  • Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.
  • Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án