Các dự án đã hoàn thành

| CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 1

Dự án cảng Container quốc tế Cái Mép

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường thủy ĐBSCL

Dự án cao ốc - khu dân cư

Dự án cơ sở hạ tầng cầu - đường

Dự án nhà máy, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp