Các dự án đang thực hiện

Dự án xây dựng đường cao tốc

Dự án xây dựng đường sắt đô thị

Dự án nhà cao tầng - trung tâm thương mại

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông khác

Dự án cải thiện môi trường nước TPHCM

Dự án nhà máy, khu công nghiệp.

 

Dự án khu dân cư nam Rạch Chiếc, Quận 2, TPHCM

Dự án chợ Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.

 

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Năng lượng Alstom