Sơ đồ tổ chức

| SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT TRUNG TÂM

Giám đốc: HOÀNG VĂN TÙNG

Phó giám đốc: HOÀNG VĂN TÍN

Phó giám đốc: NGUYỄN THỊ HIỀN

 

Trưởng Phòng Thí nghiệm

NGÔ ĐÌNH TUẤN

Trưởng phòng Quan trắc

HÀ SINH VƯƠNG

Trưởng phòng Tư vấn

PHẠM THANH TOÀN

 

Trưởng phòng Hành chính

NGUYỄN THỊ MINH

 

Tổ chức quản lý của Trung tâm

Trung tâm do Ban lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Trung tâm có các phòng ban sau:

a. Phòng Tư vấn Môi trường

Thực hiện các đề tài nghiên cứu, quan trắc môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường, quy hoạch môi trường cho các tỉnh, thành.

Thực hiện các báo cáo đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường. Xây dựng và giám sát các chương trình tái định cư (RAP) cho các dự án trong và ngoài nước.

b. Phòng quan trắc môi trường

Thực hiện quan trắc môi trường cho các Dự án, nhà máy, cơ sở sản xuất - kinh doanh.

c. Phòng phân tích môi trường

Thực hiện phân tích các thông số môi trường nước, không khí, đất, vi sinh.

d. Phòng đào tạo

Đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ quản lý môi trường, đặc biệt là quản lý môi trường trong dự án xây dựng nhằm nâng cao tay nghề cho các đối tượng chính là sinh viên sắp sửa và mới ra trường và được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

Hợp tác hoặc được hỗ trợ từ các công ty, tổ chức nước ngoài về lĩnh vực môi trường.