Giới thiệu

| GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

 

I. TÊN TRUNG TÂM

Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng – CEECO được Sở Khoa Học và Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 117/QĐ-KHCN ngày 20 tháng 4 năm 2005.

- Tên gọi: Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng

- Tên tiếng Anh: Center of Environment and Applied Ecology

- Tên viết tắt: CEECO

Trụ sở chính: cao ốc 135B Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Phòng thí nghiệm: 76/19 Tây Hoà, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM

Điện thoại:

Phòng tư vấn: 08.36402353                      

Phòng đào tạo: 08. 37282799

Phòng thí nghiệm: 08. 37283519

Phòng hành chính - kế toán: 08.36402354

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững.
  • Tư vấn về chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, biện pháp kỹ thuật và công nghệ về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ, hồi phục, cải thiện chất lượng môi trường, thực hiện phát triển bền vững.
  • Đánh giá tác động môi trường của các dự án, các chương trình, các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH.
  • Quan trắc môi trường và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường tại các địa phương, các thành phố, thị trấn, khu công nghiệp, vùng nông nghiệp, các lưu vực sông.
  • Tiến hành các hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức và thông tin, nâng cao nhận thức về môi trường phục vụ các cơ quan quản lý của Nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu du lịch, các trường, các tổ chức, đoàn thể xã hội và các cộng đồng nhân dân.
  • Hợp tác với các tổ chức và công ty ở trong nước, nước ngoài và tổ chức quốc tế theo các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu, triển khai, các thỏa thuận và hợp đồng song phương hay đa phương về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của Việt Nam và góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường khu vực.